Werkwijze gestimuleerde IUI

De gestimuleerde IUI-behandeling is een intensief traject. De behandeling met medicatie om de follikelgroei te stimuleren, begint al op de tweede of derde dag van de cyclus van de vrouw en duurt tussen de 10 en 18 dagen. De hormooninjecties, die worden gebruikt bij Gecontroleerde Ovariële Hyperstimulatie, worden altijd voorgeschreven door de gynaecoloog of fertiliteitarts van de fertiliteitskliniek. Vaak injecteert de vrouw de hormonen zelf.

Vanaf de 8e dag van hormoonbehandeling, wordt de groei van de follikels goed in de gaten gehouden via echo’s van de eierstokken en de baarmoeder. Soms betekent dit dat de vrouw enkele dagen achter elkaar naar het ziekenhuis of de fertiliteitskliniek moet komen voor deze echo’s. Als op de echo 1 of 2 rijpe eicellen (follikels) te zien zijn, wordt de eisprong opgewekt met een injectie met eisprongstimulerende medicatie. De eisprong vindt ongeveer 36 tot 40 uur na deze injectie plaats. Dit moment is dan ook het meest gunstige moment voor de daadwerkelijke Intra Uteriene Inseminatie. Het zaad van de man wordt dan rechtstreeks, via een kleine katheter, in de baarmoederholte gebracht.

Meerdere rijpe eicellen
Wanneer uit de echo’s blijkt dat er meer dan twee eicellen aan het rijpen zijn, wordt de stimulatiebehandeling gestopt. De kans op meerlingen is bij drie of meer eicellen erg groot en dit kan risico’s met zich meebrengen voor de vrouw en ook voor de eventuele meerlingen.

Teveel follikels
Ook als uit de echo blijkt dat stimulatie leidt tot de groei van veel meer dan drie follikels vindt er geen inseminatie plaats en wordt de behandeling stopgezet. Bij teveel follikels kan inseminatie leiden tot het ontstaan van grote meerlingzwangerschap en het zogenaamde ovariële hyperstimulatie syndroom (OHSS). Dit syndroom kan grote schadelijke gevolgen hebben voor de patiënt.  Geadviseerd zal worden om geen onbeschermde samenleving te hebben om het ontstaan van een (spontane) zwangerschap te voorkomen.