IUI Behandeling

IUI behandeling

Als de voorwaarden voor IUI in orde zijn, kan gestart worden met de Intra Uteriene Inseminatie-behandeling. Bij de IUI-behandeling is goede timing van groot belang. De zaadcellen van de man moeten namelijk op het meest gunstige moment worden ingebracht in de baarmoeder van de vrouw. Het meest gunstige moment is natuurlijk het moment van de eisprong (ovulatie). Het bepalen van het tijdstip van de eisprong is dan ook noodzakelijk. Dit wordt gedaan door middel van urinetesten of een echoscopie via de vagina.

de wasprocedure zaadcellen

Wanneer duidelijk is dat de IUI-behandeling plaats kan vinden bij de vrouw, moet de man op het juiste moment zorgen voor zaadcellen. Na de zaadlozing moet het sperma zo snel mogelijk in het laboratorium bewerkt worden. De meest optimale zaadcellen worden uit het sperma gewonnen en deze worden op het verwachte moment van ovulatie, met een kleine injectiespuit en een katheter, ingebracht in de baarmoederholte. Daarna is het afwachten of er daadwerkelijk een bevruchting en innesteling plaats vinden.

Natuurlijke of niet-gestimuleerde cyclus

Deze vorm van IUI-behandeling is de cyclus, waar wordt ingespeeld op de natuurlijke cyclus van de vrouw en waar geen follikelstimulerende middelen aan te pas komen. Naast deze vorm van IUI-behandeling, is het ook mogelijk de IUI-behandeling tijdens een gestimuleerde cyclus te laten plaatsvinden. Deze behandeling wordt Gestimuleerde Intra Uteriene Inseminatie genoemd.

Gestimuleerde IUI

Bij een gestimuleerde IUI, wordt de groei van de follikels (eiblaasjes) gestimuleerd met behulp van hormoonmedicatie. Hier zijn twee manieren voor: de Ovulatie Inductie (OI) en de Gecontroleerde Ovariële Hyperstimulatie (COH).

Ovulatie Inductie

Bij de Ovulatie Inductie slikt een vrouw tabletten om de hypofyse te stimuleren om meer follikel stimulerend hormoon aan te maken. De tabletten die hiervoor gebruikt worden bevatten Clomifeencitraat. Een nadeel van deze stimulatiebehandeling kan zijn dat de anti-oestrogene werking van clomifeen het baarmoederhalsslijm en het baarmoederslijmvlies negatief beïnvloeden. Hierdoor kan de kans op een goede innesteling van een bevrucht eitje kleiner worden.

Meer over Ovulatie Inducatie

IUI met donorzaad

In de meeste gevallen wordt bij IUI het sperma van de partner van de vrouw ingebracht in haar baarmoeder. Maar als er in het voortraject is gebleken dat er geen of te weinig levende zaadcellen in het sperma van de partner zitten en hiermee de kans op een zwangerschap via IUI bemoeilijkt, dan wel onmogelijk maakt, kan een koppel ook kiezen om zwanger te raken met behulp van donorzaad. Voor deze paren is ICSI nog een mogelijk alternatief.

Meer over IUI met donorzaad

Werkwijze gestimuleerde IUI

De gestimuleerde IUI-behandeling is een intensief traject. De behandeling met medicatie om de follikelgroei te stimuleren, begint al op de tweede of derde dag van de cyclus van de vrouw en duurt tussen de 10 en 18 dagen. De hormooninjecties, die worden gebruikt bij Gecontroleerde Ovariële Hyperstimulatie, worden altijd voorgeschreven door de gynaecoloog of fertiliteitarts van de fertiliteitskliniek. Vaak injecteert de vrouw de hormonen zelf.

Meer over de werkwijze

Slagingskans IUI

De kans dat er een zwangerschap tot stand komt met een IUI-behandeling, lijkt relatief laag. Dit is namelijk 5 tot 15%. Maar een IUI-behandeling kan meerdere keren uitgevoerd worden. Vaak zelfs al tijdens de eerstvolgende cyclus na een ‘mislukte’ IUI-behandeling. Na 6 behandelingen is er een kans van 30 tot 40% op een zwangerschap. De slagingskans ligt bij de gestimuleerde IUI-behandeling hoger dan bij de IUI-behandeling tijdens de natuurlijke cyclus van de vrouw. In de gestimuleerde cyclus is de kans op een meerling ook verhoogd.

Meer over Slagingskans IUI